YK kehottaa kehitysmaita kieltämään kryptovaluuttamainokset ja sääntelemään lompakoita

YK kehottaa kehitysmaita kieltämään kryptovaluuttamainokset ja sääntelemään lompakoita

Kryptovaluuttojen maailmanlaajuinen käyttö on lisääntynyt merkittävästi COVID-19-pandemian aikana ja vahvistanut jo alkanutta suuntausta. Yhdistyneet kansakunnat kuitenkin uskoo, että kryptovaluutat voivat aiheuttaa uhan kehitysmaiden rahapoliittiselle suvereniteetille, ja suosittelee tiukkoja poliittisia vaihtoehtoja tällaisten riskien hillitsemiseksi.

Kesäkuussa julkaistussa poliittisessa tiedotteessa ”All that glitter is not gold: Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssi (UNCTAD) varoittaa riskistä, joka liittyy siihen, että kryptovaluutat jätetään sääntelemättä, ja toteaa, että kehitysmaille koituvat haitat ovat paljon suuremmat kuin hyödyt, joita kryptovaluutat voivat tuoda yksityishenkilöille ja rahoituslaitoksille. Policy briefissä ehdotetaan jopa, että kehitysmaiden tulisi kieltää kryptovaluuttoihin liittyvä mainonta ja vaatia kaikkien kryptolompakoiden pakollista rekisteröintiä sekä ”tarjota turvallinen, luotettava ja kohtuuhintainen julkinen maksujärjestelmä, joka on mukautettu digitaaliseen aikakauteen”.

Kuka kantaa kustannukset?

YK varoitti, että kryptovaluuttakaupasta ja -omistuksesta saatavat tuotot, kuten muutkin spekulatiiviset kaupat, ovat hyvin yksilöllisiä ja jäävät kaiken kaikkiaan niiden kehitysmaille aiheuttaman riskin varjoon. Tiedotteessa todetaan useita syitä olla varovainen.

Ensinnäkin kryptovaluutat voivat johtaa taloudelliseen epävakauteen. Hintojen heilahtelun vuoksi rahaviranomaisten voi olla tarpeen puuttua asiaan rahoitusvakauden palauttamiseksi. Kehitysmaissa kryptojen käyttö voi myös tarjota uuden kanavan laittomalle rahoitustoiminnalle.

Toiseksi kryptovaluutat heikentävät pääomavalvonnan tehokkuutta, sillä se on kehitysmaissa keskeinen väline, jolla voidaan hillitä rahoituksellisten ja makrotaloudellisten haavoittuvuuksien kasautumista. Lopuksi, jos kryptovaluutat jätetään valvomatta, niistä voi tulla laajalle levinnyt maksuväline, joka voi korvata kotimaiset valuutat, mikä vaarantaa maiden rahapoliittisen itsemääräämisoikeuden.

Mitä kehitysmaiden on tehtävä?

Kryptovaluuttojen kehitysmaille aiheuttaman riskin lieventämiseksi tiivistelmässä suositellaan, että hallitukset ”vähentäisivät kryptovaluuttojen käytön houkuttelevuutta”. Siinä ehdotetaan, että verojen määrääminen teknologiaa käyttäville liiketoimille ja digitaalisten lompakoiden ja pörssien rekisteröinnin pakolliseksi tekeminen voisivat auttaa kryptojen käytön estämisessä. YK ehdottaa, että rahoituslaitoksilta kiellettäisiin digitaalisten varojen hallussapito ja estettäisiin niitä tarjoamasta kryptoihin liittyviä palveluja asiakkaille. Muita ehdotuksia ovat muun muassa kryptovaluuttayritysten mainonnan rajoittaminen tai kieltäminen julkisilla paikoilla tai sosiaalisessa mediassa väittäen, että se on ”kiireellinen tarve kuluttajansuojan kannalta maissa, joissa talouslukutaito on vähäistä”.

Raportin viimeinen ehdotus kehitysmaille on kehittää maksujärjestelmä, joka palvelisi yleisöä samaan tapaan kuin valtion rakentama infrastruktuuri, ja tutkia keskuspankin digitaalisen valuutan luomista. Vaikka raportissa todetaankin, että kehitysmaiden on aiheellista puuttua kryptovaluuttojen riskeihin, siinä myönnetään, että ”nyt on olemassa yhden koon mukainen poliittinen vastaus”. YK kehottaa maita omaksumaan ennakoivan lähestymistavan sääntelyn täytäntöönpanoon ja toteaa seuraavaa.

Liian vähäinen tai liian myöhäinen toiminta johtaa tulevaisuudessa korkeampiin kustannuksiin.


Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin. Sitä ei tarjota tai ole tarkoitettu käytettäväksi oikeudellisena, verotuksellisena, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.

Tämä uutinen on käännetty ja julkaistu Cryptodaily.co.uk luvalla lue tiedote
This news article has been translated and published with permission from Cryptodaily.co.uk
News source:
 https://cryptodaily.co.uk/2022/07/un-urges-developing-nations-to-ban-cryptocurrency-ads-regulate-wallets