Vietnamin valtionpankki aloittaa kryptovaluutta pilottiprojektin

Vietnamin valtionpankki aloittaa kryptovaluutta pilottiprojektin

Vietnamin pääministeri Pham Minh Chinh antoi hiljattain Vietnamin valtionpankille määräyksen tutkia ja toteuttaa lohkoketjuteknologiaan perustuvan kryptovaluutan pilottitoteutus, jonka ehdot on päivätty vuosiksi 2021-2023.

Täytäntöönpano rajattiin pääministerin päätöksessä nro 942/QD-TTg, joka koskee sähköisen hallinnon kehittämisstrategiaa, jolla Vietnamista tehdään ”digitaalinen hallitus”.

Vietnam asemoituu kehittämään ja hallitsemaan lohkoketjuja ja kryptovaluuttoja osana laajempaa strategiaa, jolla pyritään valjastamaan ydinteknologioiden voima maan talouden eteenpäin viemiseksi.

Pääministerin päätöksessä nro 942 hahmotellaan myös suunnitelmia tekoälyn (AI), big datan, lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden (AR/VR) hyödyntämiseksi, alojen, joiden odotetaan lähtevän lentoon ja aiheuttavan häiriöitä, jotka muodostaisivat suotuisat olosuhteet hallituksen digitaalisen muutoksen aloitteiden käynnistämiselle.

Toistaiseksi Vietnamissa ei ole erityisiä sääntelyn määritelmiä kryptovaluutoille tai digitaalisille varoille. Tästä huolimatta Vietnamin valtionpankki on aiemmin antanut lainkäyttöalueelleen muistutuksia siitä, että Bitcoinin ja muiden digitaalisten varojen kaltaisia kryptovaluuttoja ei tunnustettu laillisesti Vietnamissa, sikäli kuin kryptojen käyttöä maksutapana ei myöskään tunnustettu tai suojattu laillisesti valtiossa.

Tämän jatkuvan kehityksen mukaisesti Vietnamin keskuspankki on pyytänyt lainkäyttöalueeseensa kuuluvia luottolaitoksia kieltämään tai estämään kryptovaluuttojen käytön maksutapana tai jopa valuuttana palveluissaan. Päätöksen nro 942 antamisesta huolimatta Vietnamin keskuspankki ei ole vielä myöntänyt lisenssiä yhdellekään kryptoyritykselle maassa.

Vietnamin valtiovarainministeriö on puolestaan perustanut työryhmän, joka ryhtyisi tutkimaan digitaalisia varoja ja kryptovaluuttoja pääministerin aiemman määräyksen mukaisesti (päätös N:o 664/QD-BTC, 24. huhtikuuta 2020). Tutkimuksen tarkoituksena on laatia ja ehdottaa digitaalisia varoja ja kryptovaluuttoja koskevia sääntelypolitiikkoja ja hallintamekanismeja sekä sitä, miten nämä liittyvät Vietnamin digitaaliseen muutokseen eri aloilla.

”Digitaalinen raha on väistämätön trendi”, sanoo Huynh Phuoc Nghia, Ho Chi Minh Cityn taloustieteellisen yliopiston alaisen innovaatioinstituutin varajohtaja.

Nghia uskoo, että nyt on kriittinen aika Vietnamin hallitukselle tutkia ja toteuttaa kryptovaluutan pilottitoteutus. Tällainen toteutus auttaisi hallitusta tunnistamaan sekä krypto- ja lohkoketju-alan myönteiset että kielteiset näkökohdat, jotka voivat osoittautua hyödyllisiksi sen digitaalisen muutoksen strategioiden kannalta.

Nghia ehdottaa myös, että vaikka käteisvapaat maksut ovatkin Vietnamissa yleistyneet, keskuspankin suorittama digitaalisten valuuttojen ja kryptovaluuttojen virallinen tunnustaminen nopeuttaisi käyttöönottoa.

Pilottitoteutus auttaisi hallitusta löytämään mahdolliset myönteiset ja kielteiset näkökohdat ja kehittämään samalla tarkoituksenmukaisemman hallintamekanismin, Nghia sanoi ja lisäsi, että vaikka käteisvapaat maksut ovat lisääntyneet Vietnamissa, keskuspankin tunnustaminen digitaalisille valuutoille auttaisi nopeuttamaan tätä prosessia.

Taloudellisen yliopiston taloustieteellisen tiedekunnan varajohtajan Le Dat Chin mukaan kryptovaluuttoja koskeva tutkimus oli välttämätöntä, jotta Vietnamissa olisi etulyöntiasema maailmanlaajuisessa kilpailussa, joka koskee sopeutumista uusiin keskeisiin teknologioihin, kuten lohkoketjuihin.

Chi viittasi myös tutkimukseen, joka osoitti, että 65-68 keskuspankkia eri puolilla maailmaa kokeilee nyt kryptovaluuttojen käyttöä, kun taas toinen ryhmä keskuspankkeja on alkanut laatia suunnitelmia pilottitoteutusta varten. Vietnam kuului aiemmin kolmanteen ryhmään, joka on mukana vain havainnoinnissa, ja on nyt siirtymässä toiseen ryhmään suunnitellun kryptovaluutan käytön pilottitoteutuksen myötä.

Tämä uutinen on käännetty ja julkaistu Cryptodaily.co.uk luvalla lue tiedote
This news article has been translated and published with permission from Cryptodaily.co.uk

News source: https://cryptodaily.co.uk/2021/07/State-Bank-of-Vietnam-Carries-Out-Pilot-Run-For-Crypto-Use