Kryptovaluuttojen Verotus Suomessa

Virtuaalivaluuttojen käytöstä ja louhinnasta saadut tulot ovat veronalaisia. Ilmoita virtuaalivaluutoista saamasi tulot veroilmoituksessasi. Kulut voit ilmoittaa veroilmoituksessa vähennyksinä.

Virtuaalivaluuttoja ovat esimerkiksi Ethereum, Tether, Litecoin ja Bitcoin. 

Virtuaalivaluutan käytöstä tai vaihtamisesta saatu tulo verotetaan luovutusvoittona, joka on pääomatuloa. Verotettavaa tuloa syntyy, kun

vaihdat virtuaalivaluuttaa euroiksi tai muuhun viralliseen valuuttaan

vaihdat virtuaalivaluuttaa toiseen virtuaalivaluuttaan

maksat virtuaalivaluutalla laskuja

ostat virtuaalivaluutalla tavaroita tai palveluja.

Virtuaalivaluutan louhinnasta saatu tulo verotetaan yleensä ansiotulona.

Virtuaalivaluutan arvona käytetään sitä vaihtokurssia euroina, joka virtuaalivaluutalla on käytön tai louhinnan hetkellä. Arvon voit tarkistaa jostakin tunnetusta virtuaalivaluuttapörssistä.

Ilmoita tulot ja kulut veroilmoituksella

 

1. Laske saamasi tuotto

Laske virtuaalivaluutan käytöstä saamasi voitot tai tappiot Koinlyn FIFO-laskurilla. Laskuri käyttää FIFO-periaatetta (First In – First Out), jonka mukaan virtuaalivaluutat katsotaan käytetyksi siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu.

Merkitse laskuriin kaikki ostot ja myynnit. Laske voitto tai tappio erikseen jokaisesta verovuoden myyntitapahtumasta eli aina kun olet vaihtanut virtuaalivaluuttaa toiseen valuuttaan tai käyttänyt sitä ostoksiin.

Siirry laskuriin

2. Ilmoita tulot veroilmoituksessa

Vaihtaminen ja käyttö

 • Ilmoita virtuaalivaluutan vaihtamisesta tai käyttämisestä syntynyt voitto tai tappio OmaVerossa, veroilmoituksen kohdassa Pääomatulot – Luovutusvoitot. Valitse omaisuuden lajiksi Virtuaalivaluutat ja ilmoita pyydetyt tiedot.
 • ilmoitat virtuaalivaluutoista saadut voitot ja tappiot OmaVerossa

Louhinta

 • Ilmoita louhinnasta saadut ansiotulot (proof of work -protokolla) kohdassa Muut ansiotulot.
 • Merkitse louhintaan kohdistuvat kulut kohtaan Vähennykset – Tulonhankkimiskulut –
  Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot. Näitä ovat esimerkiksi lisääntyneet sähkökulut ja louhintaan käytettävän laitteiston hankintameno joko osittain tai kokonaan.
 • Ilmoita louhinnasta saadut pääomatulot (proof of stake -protokolla) kohdassa Muut pääomatulot ja niihin kohdistuvat vähennykset kohdassa Muut pääomatuloista tehtävät vähennykset. 

Ilmoita OmaVerossa

Jos ilmoitat paperilla, käytä oikeaa lomaketta:

 • Ilmoita luovutusvoitto lomakkeella 9 (Luovutusvoitto tai -tappio)
 • Ilmoita louhinnasta saatu ansiotulo lomakkeella 50A (Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset)

3. Säilytä muistiinpanoja 6 vuotta

Älä liitä veroilmoitukseen hankinta-, osto- tai myyntidokumentteja. Säilytä kuitenkin kuitit ja tositteet itselläsi 6 vuotta verovuoden päättymisestä. Verohallinto pyytää tositteita tarvittaessa.

Miten luovutusvoitto tai -tappio lasketaan?

Kun vaihdat virtuaalivaluuttaa esimerkiksi euroihin, dollareihin tai toiseen virtuaalivaluuttaan, sinulle syntyy siitä joko luovutusvoittoa tai -tappiota.

Kun lasket voiton tai tappion määrää, vähennä virtuaalivaluutan myyntihinnasta

 • virtuaalivaluutan ostohinta
 • virtuaalivaluutan ostoon, myyntiin ja säilytykseen liittyvät kulut, kuten välityspalkkiot.

Voit vaihtoehtoisesti käyttää hankintameno-olettamaa

Jos sinulla ei ole antaa tietoa virtuaalivaluutan todellisesta ostohinnasta tai ostopäivästä, luovutusvoitto lasketaan ns. hankintameno-olettaman mukaan. Silloin virtuaalivaluutan myyntihinnasta vähennetään hankintameno-olettama sen sijaan, että vähentäisit siitä ostohinnan ja voiton hankkimiskulut.

 • Jos olet omistanut myymäsi virtuaalivaluutan alle 10 vuotta, hankintameno-olettama on 20 % virtuaalivaluutan myyntihinnasta.
 • Jos olet omistanut myymäsi virtuaalivaluutan yli 10 vuotta, hankintameno-olettama on 40 % virtuaalivaluutan myyntihinnasta.

Jos tietoa tarkasta ostopäivästä ei ole, ilmoita veroilmoituksessasi kuitenkin virtuaalivaluutan hankintavuosi, koska se vaikuttaa hankintameno-olettaman suuruuteen. Merkitse luovutusvoittoveron laskelmaan kohtaan Hankintapäivä hankintavuoden ensimmäinen päivä eli esimerkiksi 1.1.2013 ja jätä muut kohdat tyhjäksi.

Huomaa, että jos käytät hankintameno-olettamaa, et enää saa vähentää virtuaalivaluutan myyntihinnasta niiden ostohintaa ja voiton hankkimiskuluja.

 

 

Miten louhinnasta saatua tuloa verotetaan?

Louhinnasta saatu tulo on yleensä ansiotuloa (proof of work -protokolla). Se on tuloasi sinä vuonna, kun virtuaalivaluutta tai muu vastike siirtyy virtuaalilompakkoosi tai virtuaalivaluuttatilillesi. 

Virtuaalivaluutan arvo määräytyy sen vaihtokurssin mukaan, joka sillä on louhinnan hetkellä euroina. Kun kyse on louhinnasta saadusta tulosta, voit tarvittaessa käyttää päiväkohtaista tai kuukausikohtaista keskikurssia. Käytä arvostamisessa johdonmukaisesti valitsemaasi jaksotusta eli joko päiväkohtaista tai kuukausikohtaista keskikurssia ja saman pörssin arvoja koko vuoden ajan.

Louhinnasta aiheutuneet kulut voi vähentää

Louhinnasta aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia louhinnasta saadusta ansiotulosta. Kuluja ei tästä syystä voi vähentää enää myöhemmin mahdollisesta luovutusvoitosta, kun vaihdat tai käytät virtuaalivaluuttaa.

Voit vähentää ansiotuloista esimerkiksi louhinnasta aiheutuneet lisääntyneet sähkökulut (selvitä ensin todellinen sähkökulujen lisäys). Voit myös vähentää louhintaan käytettävän laitteiston hankintamenon.

Voit vähentää seuraavat prosenttiosuudet laitteen hankintamenosta:

 • 25 %, kun käytät laitteistoa satunnaisen louhintatulon hankintaan
 • 50 % kun käytät laitteistoa louhintatulon hankintaan
 • 100 % kun käytät pääasiallisesta käytöstä louhintatulon hankintaan.

Huomaa, että pyydettäessä sinun on annettava selvitys siitä, kuinka paljon ja mihin laitteistoa käytetään.

 

 

Pääomatulona verotettavat louhintatulot

Voit saada uutta virtuaalivaluuttaa myös siten, että lukitset olemassa olevan virtuaalivaluutan määrän hetkeksi verkon käyttöön kyseisen virtuaalivaluutan turvaamiseksi. Vastineeksi tästä voit saada nykyisten virtuaalivaluuttojesi päälle vuodessa esimerkiksi 5 % lisää virtuaalivaluuttaa, joka maksetaan päivittäin (proof of stake -protokolla).

Tällöin verotuksessa katsotaan, että kyse on aiemmin omistamaasi virtuaalivaluuttaan perustuvasta tulosta, joten lisänä saadun virtuaalivaluutan arvo verotetaan pääomatulona. Merkitse tällainen tulo veroilmoituksen kohtaan Muu pääomatulo ja ilmoita siihen kohdistuvat vähennykset kohdassa Muut pääomatuloista tehtävät vähennykset.