Vaneck hakee lupaa Krypto ETF pörssilistatulle rahastolle

Vaneck hakee lupaa Krypto ETF pörssilistatulle rahastolle

Vaneck haluaa tuottaa rahaston, nimeltään ”Digital Asset ETF”. Digital Asset ETF -rekisteröinti lähetettiin SEC:lle torstaina 21. tammikuuta 2021.

Digital Asset ETF antaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa yrityksiin, jotka tarjoavat tavaroita ja palveluja kryptoalalla. Rahasto sijoittaa pääomaa yrityksiin jotka tuottavat vähintään 50% liikevaihdostaan kryptovaluutta ja lohkoketjuun liittyvistä tuotteista tai palveluista. New Yorkissa sijaitsevan rahaston liikkeeseenlaskijan ETF-rekisteröintilomakkeen mukaan rahasto ”pyrkii seuraamaan mahdollisimman tarkasti MVIS Global Digital Assets Equity Index -indeksin hintaa ja tuottoa ennen palkkioita ja kuluja”. Yrityksen ETF-hakemuksessa on myös yksityiskohtainen kuvaus siitä, minkä tyyppisiä yrityksiä Digital Asset ETF voi sisältää.

”Digitaalisen omaisuuden yrityksiin voi kuulua pienen ja keskisuuren pääoman yhtiöitä sekä ulkomaisten ja kehittyvien markkinoiden liikkeeseenlaskijoita, ja rahasto voi sijoittaa talletustodistuksiin ja ulkomaan valuutan määräisiin arvopapereihin”.

Digital Asset ETF lupa hakemuksessa mainitaan myös, että Vaneckin rahasto voi sijoittaa yrityksiin, joilla on suoria sijoituksia kryptovaluutoissa kuten Microstrategy.