Ukraina hyväksyy ja laillistaa krypto- ja virtuaalivarat

Ukraina hyväksyy ja laillistaa krypto- ja virtuaalivarat

Ukrainan parlamentti on virallisesti hyväksynyt lakiluonnoksen ”Virtuaaliomaisuudesta”, jolla laillistetaan virtuaaliomaisuus, johon kryptovaluutat kuuluvat, maan talouden ja kaupan lainkäyttöalueella.

Uusi laki hyväksyttiin Ukrainan parlamentissa toisen käsittelyn jälkeen 276 äänellä. Lain täytäntöönpanon myötä Ukraina on nyt avoin liiketoiminnalle krypto- ja lohkoketju-aluetta edustavien yritysten kanssa, sekä sen paikallisesta kehityksestä että kansainvälisistä yrityksistä, jotka haluavat aloittaa liiketoimintansa maassa.

Crypto Daily -lehden kanssa jaetun yksinoikeudellisen tiedonannon mukaan krypton oikeudellisen aseman määrittäminen tarjoaa suojaa sekä käyttäjille että markkinatoimijoille, mikä suojaa kaikkia mahdolliselta väärinkäytöltä. Laki muodostettiin hallitustenvälisen poliittisen päätöksentekoelimen, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), kehittämien virtuaalivarojen liiketoimia koskevien nykyisten sääntelystandardien perusteella. Lain tarkoituksena on myös tuottaa Ukrainalle lisää verotuloja, kun kryptoyritykset maksavat veroja.

”Virtuaalivaramarkkinat ovat lisäpiste digitaalisen talouden kasvulle Ukrainassa. Virtuaalivarojen laillistaminen luo edellytykset tämän innovatiivisen markkinan käynnistämiselle Ukrainassa. Pian ulkomaiset ja Ukrainalaiset palvelut, jotka liittyvät virtuaalivarojen liikkeeseen, erityisesti kryptopörssit, voivat virallisesti toimia lainkäyttöalueellamme. Uuden toimialan kehittäminen mahdollistaa läpinäkyvien investointien houkuttelemisen ja vahvistaa maamme imagoa korkean teknologian valtiona”

Ukrainan digitaalisen transformaation ministeriön varapääministeri Mykhailo Fedorov

Ukrainan digitaalisen transformaation ministeriö on nimetty vastuulliseksi viralliseksi elimeksi, joka vastaa uusien markkinoiden kehittämiseen tähtäävän valtion politiikan täytäntöönpanosta. Kun virallinen virasto työskentelee edistääkseen Ukrainan lainsäädännön mukauttamista krypto- ja virtuaalivarojen liikkuvuudesta kansainvälisiin standardeihin, Ukrainan hallitus toivoo voivansa suojella sekä markkinatoimijoiden että sijoittavien käyttäjien oikeuksia.

”Virtuaalivarojen laillistaminen edistää kryptoyhtiöiden aktiivista rekisteröintiä Ukrainassa. Erityisesti erityislainsäädännön hyväksyminen edistää ulkomaisten pörssien houkuttelua Ukrainan markkinoille. Siitä tulee voimakas kannustin kryptoalan jatkokehitykselle Ukrainassa. Pankit avaavat niille tilejä ja suorittavat liiketoimia uuden omaisuusluokan kanssa. Olen varma, että yhteiskunta, liike-elämä ja valtio hyötyvät talouden uuden sektorin laillistamisesta”

Ukrainan digitaalisen transformaation ministeriön varaministeri Oleksander Bornyakov

Uusi laki valvoo, että asiaankuuluvat palveluntarjoajat julkistavat omistusrakenteensa, mikä auttaa tunnistamaan, kuka ja miten palvelu tuottaa hyötyä käyttäjäkunnalle. Uudella lainsäädäntötoimella otetaan käyttöön myös sisäisiä menettelyjä talousseurantaa varten, jotta voidaan torjua ja estää mahdolliset väärinkäytökset ja rahanpesu.

Tämä uutinen on käännetty ja julkaistu Cryptodaily.co.uk luvalla lue tiedote
This news article has been translated and published with permission from Cryptodaily.co.uk

News source: https://www.cryptodaily.co.uk/2021/09/Ukraine-Adopts-And-Legalizes-Crypto-And-Virtual-Assets