Thaimaan SEC tiukentaa valvontaa pörsseissä

Thaimaan SEC tiukentaa valvontaa pörsseissä

Thaimaan arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on ilmoittanut kieltävänsä kokonaan kryptovaluuttojen käytön maksutapoina ja ehdottanut samalla uusia sääntöjä, jotka edellyttäisivät kryptofirmoja julkistamaan tiettyjä yksityiskohtia järjestelmistään.

Sääntelyviranomaisen antaman ilmoituksen mukaan kielto on osa meneillään olevaa pyrkimystä luoda säännellyt kryptomarkkinat Thaimaan kasvaville kryptokuluttajille. Sen lainkäyttövaltaan kuuluville yrityksille suunnatussa neuvonnassa hahmotellaan, miten kryptomaksuja ei pitäisi käsitellä huhtikuusta 2022 alkaen. Neuvonta on seurausta useista keskusteluista maan keskuspankin Bank of Thailandin (BOT) kanssa.

Samaan aikaan kryptoyrityksiä koskeviin uusiin vaatimuksiin sisältyisi nyt tietojen antaminen palvelun laadusta ja koottuja tietoja yrityksen teknologian käytöstä. Tämä uusi sääntö pannaan täytäntöön välittäjien, pörssien ja jälleenmyyjien osalta.

Tämä tarkoittaa, että maassa toimivat kryptoyritykset eivät voisi enää mainostaa krypton hyväksymistä maksutapana, ja se ulottuu myös siihen, että kryptoyrityksen on lopetettava kaikki käynnissä oleva kehitys, jota se voi tehdä maksujärjestelmille, työkaluille ja lompakoille, jotka on rakennettu kryptoprotokollien päälle. Lisäksi näiden yritysten on lähetettävä kuukausittain raportteja Thaimaan SEC:lle, ja itse raportit on julkaistava yrityksen verkkosivustolla saman aikataulun mukaisesti.

”BOT ja SEC sekä muut valtion virastot tunnustavat digitaalisen omaisuuden taustalla olevien teknologioiden, kuten lohkoketjujen ja arvon, hyödyt ja tukevat teknologian käyttöä innovaation edistämiseksi”

BOT:n ja SEC:n yhteinen tiedote

Thaimaan hallitus on pyrkinyt aggressiiviseen asenteeseen kryptoa kohtaan, ja se on jatkanut väittämällä, että se valmistelee kattavan sääntelykehyksen, joka pystyisi määrittelemään ”punaiset linjat” maan kasvavalle kryptosektorille.

Sen sijaan maan valtiovarainministeriö lievensi useita krypto-verosäännöksiä noin kaksi viikkoa sitten keinona kannustaa ja edistää digitaalisten varojen investointeja. Tämä Thaimaan valtiovarainministeriön viimeisin veropolitiikka tarjosi kryptokauppiaille vapautuksia 7 prosentin arvonlisäverosta (alv), mutta vain, jos heidän kauppansa tehdään valtuutetuissa pörsseissä. Tämän veropolitiikan tarkistus antaa myös kryptokauppiaille mahdollisuuden kuitata vuosittaiset tappiot voittoja vastaan koko salkussaan.

”Kryptomaksut voivat vaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen ja yleiseen talousjärjestelmään, mukaan lukien ihmisille ja yrityksille aiheutuvat riskit”, väitetään BOT:n ja SEC:n yhteisessä tutkimuksessa.

BOT:n ja SEC:n yhteinen tiedote

Thaimaan SEC korostaa myös useita riskitekijöitä, joihin kuuluvat arvon menetys hintojen vaihtelun vuoksi, varkaudet, rahanpesu ja henkilötietojen tai -tietojen vaarantuminen. Thaimaan SEC:n mukaan kryptoyritykset, jotka eivät noudata sääntöjä, joutuvat oikeustoimien kohteeksi, mikä voi johtaa väliaikaiseen keskeyttämiseen tai kieltomääräyksen antamiseen.

Thaimaan sääntelyviranomaisen mukaan nämä aloitteet tehtiin sijoittajien turvallisuuden varmistamiseksi ja perustason asettamiseksi maassa toimivien kryptofirmojen tarjoamien palvelujen laadulle.


Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin. Sitä ei tarjota tai ole tarkoitettu käytettäväksi oikeudellisena, verotuksellisena, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.

Tämä uutinen on käännetty ja julkaistu Cryptodaily.co.uk luvalla lue tiedote
This news article has been translated and published with permission from Cryptodaily.co.uk
News source:
https://cryptodaily.co.uk/2022/03/thailand-sec-bans-crypto-payments-tightens-control-over-exchanges