Ranskassa halutaan muuttaa tapaa, jolla Eurooppa sääntelee kryptovaluuttoja ja lohkoketjua

Ranskassa halutaan muuttaa tapaa, jolla Eurooppa sääntelee kryptovaluuttoja ja lohkoketjua

Ranskan ylin finanssialan sääntelyviranomainen on ehdottanut muutettavaksi tapaa, jolla kryptovaluuttateollisuutta valvotaan Euroopassa.

Autorité des Marchés Financiersin puheenjohtaja Robert Ophèle käsitteli kryptoihin liittyviä sääntelykysymyksiä viidennessä vuosikokouksessa. Virkamies esitti, että rahoitusvalvojien on omaksuttava uusi lähestymistapa lohkoketjupohjaisten rahoitusvälineiden sääntelyssä niiden markkinoiden massiivisen kasvun vuoksi.

Ophèle ehdotti, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA olisi vastuussa tästä uudesta sääntely- ja valvontaviranomaisesta. Ophèle korosti, että sääntelyn nykytila Euroopan unionissa helpottaisi ESMA:ta suuntaviivojen ja käytäntöjen laatimisessa:

”Koska tämä asetus on aivan uusi, ESMA:lle on helpompaa tarjota osaamista alusta alkaen kuin jos sitä alettaisiin tehdä myöhemmin. Lisäksi olisi järkevää kerätä kaikki asiantuntijat samaan viranomaiseen, koska kryptomaailmaan pääsyn kustannukset ovat melko korkeat.”

Pariisissa sijaitseva ESMA on riippumaton EU:n viranomainen, jonka tehtävänä on turvata unionin rahoitusjärjestelmän vakaus parantamalla sijoittajansuojaa ja edistämällä vakaita rahoitusmarkkinoita. Alkuvuodesta 2018 ESMA antoi yhteisen varoituksen, jonka mukaan kryptovaluutat olivat erittäin riskialttiita, varoittaen sijoittajia olemaan ”sijoittamatta niihin varoja, joita ei ole varaa menettää”.

Ophèle ehdotti myös sallivia säännöksiä, kuten testausympäristöä sääntelylle. Virkamies sanoi, että nykyiset säännöt haittaavat lohkoketjuteknologian kehitystä, koska ne on suunniteltu keskitettyihin järjestelmiin. Ophèle sanoi, että lohkoketjun hajautetulla luonteella voi olla ratkaiseva rooli Euroopan taloudessa:

Hajautetun tilikirjan teknologiaa DLT vähentäisi riskejä sekä nopeuttamalla markkinaketjua että eliminoimalla keskitettyjen järjestelmien tuomia riskejä. Kyse on myös Euroopan kilpailukyvyn säilyttämisestä, sillä vastaavia lähestymistapoja otetaan käyttöön monissa muissa maissa.”

Euroopan komissio julkaisi syyskuussa 2020 ”MiCA” -kryptomarkkina-asetuksensa, jossa säädetään kryptomarkkinoille ja asiaankuuluville palveluntarjoajille lainsäädäntöjärjestelmästä. Suurimmat kryptoyritykset, mukaan lukien ConsenSys, ilmaisivat myöhemmin huolensa MiCA:sta ja varoittivat, että uudet määräykset saattavat ylikuormittaa teollisuuden kalliilla ja monimutkaisilla lakivaatimuksilla.

Liity Binanceen