Ranskan keskuspankin pääjohtaja korostaa kryptovaluuttojen sääntelyn kiireellisyyttä

Ranskan keskuspankin pääjohtaja korostaa kryptovaluuttojen sääntelyn kiireellisyyttä

Kiinan jatkaessa digitaalisen juanin kehittämistä myös niiden maiden määrä, jotka alkavat kehittää omaa keskuspankkien digitaalista valuuttaa (CBDC), kasvaa. Ranskan keskuspankin pääjohtaja Francois Villeroy de Galhau on pyytänyt, että Euroopan unioni loisi kryptovaluuttoja koskevan sääntelykehyksen ja että se toimisi ”mahdollisimman nopeasti”.

Pariisin Europlace-rahoituskonferenssissa Villeroy korosti, että kryptosääntelystä on tehtävä prioriteetti.

Minun on korostettava kiireellisyyttä: meillä ei ole paljon aikaa jäljellä, yksi tai kaksi vuotta. Sekä digitaalisten valuuttojen että maksujen osalta meidän on Euroopassa toimittava mahdollisimman nopeasti.

Ranskan keskuspankin pääjohtaja Francois Villeroy de Galhau

Keskuspankin pääjohtaja varoitti virtuaalikonferenssin aikana myös, että hallitusten on toimittava nopeasti, jos Eurooppa aikoo säilyttää rahapoliittisen itsemääräämisoikeutensa, ja että niiden on otettava huomioon myös keskuspankkien digitaalisten valuuttojen aiheuttama uhka.

Vaikka Kiinan keskuspankki on sanonut, ettei se aio korvata digitaalisella juanilla mitään nykyisiä valuuttoja, monet hallitukset ovat huolissaan siitä, millaisia vaikutuksia sillä voi olla muihin maailman valuuttoihin.

Myös presidentti Joe Bidenin hallinto seuraa tarkasti Kiinan digitaalisen valuutan kehitystä. Bloombergin mukaan useat hallituksen virkamiehet ovat huolissaan digitaalisen juanin käyttöönoton mahdollisista vaikutuksista. Yhdysvaltain hallituksen epävirallinen huolenaihe on, että digitaalinen juan voisi vaikuttaa dollarin asemaan varantovaluuttana. Yhdysvaltain virkamiesten kerrotaan tehostavan Kiinan keskuspankin digitaalisen valuutan valvontaa, kuten monet muutkin valtiot ympäri maailmaa.

Ranskan keskuspankki keskittyy keinoihin estää euron heikkeneminen, sillä Kiinan keskuspankki on valmis julkaisemaan ensimmäisenä keskuspankkina digitaalisen valuutan. Villeroyn kommentit toivat esiin sekä kiireellisyyden digitaalisen valuutan tarpeeseen puuttumisessa että pandemian roolin käteisriippuvuuden jyrkässä vähentämisessä.

Tämä uutinen on käännetty ja julkaistu Cryptodaily.co.uk luvalla
This news article has been translated and published with permission from Cryptodaily.co.uk

News source https://cryptodaily.co.uk/2021/07/bank-of-france-stresses-urgency-of-regulating-crypto