Kodin lämmitys Bitcoin louhinnalla

Kodin lämmitys Bitcoin louhinnalla

Kodin lämmitys on tärkeä, mutta myös kallis, erityisesti pohjoisessa. Suomessa keskiverto omakotitalo kuluttaa noin 18 000 kWh vuodessa lämmitysenergiaa. Tämä tarkoittaa, että lämmityskustannukset muodostavat merkittävän osan kotitalouksien menoista.

Bitcoin louhinta tunnetusti kuluttaa runsaasti sähköä. Kulutetussa sähkössä kumminkin piilee monelle huomaamatta jäänyt yksityiskohta nimeltä hukkalämpö. Lähes 100 prosenttia louhijoiden kuluttamasta sähköstä muuttuu lämmöksi. Syntynyt lämpö tyypillisesti puhalletaan ulos, eikä tätä hyödynnetä millään tasolla.

Uusia tuulia Suomen lämmitysalalle

Suomalaisella startup-yrityksellä (SunBit Oy) on tähän mielenkiintoinen ratkaisu. Suomeen on vuoden 2023 lopulla tehty kaupallisesti ensimmäinen kodin lämmitysjärjestelmä, jossa louhinnan hukkalämpö hyödynnetään kodin lämmitykseen.

Yritys toteutti lämmitysratkaisun, jossa louhijat ovat upotettuna immersioaltaaseen. Immersiotekniikka on perinteisesti tehokas jäähdytystapa palvelimille, jossa laitteet upotetaan sähköjohtamattomaan öljyyn. Tällöin kaikki syntyvä lämpö kerääntyy öljyyn, josta se voidaan ottaa talteen kodin lämpöverkkoon.

Kuva asennetusta järjestelmästä. Kohde asennettu Kouvolassa sijaitsevaan omakotitaloon nykyisen 3000 litran vesivaraajan rinnalle. Lähde SunBit Twitter

Mitä hyötyä kodin lämmityksestä on Bitcoin louhinnalla ja miten se vertautuu nykyisiin lämmitysmuotoihin?

Louhinta on jo itsessään kannattavaa liiketoimintaa. Nykyisellä hashrate-arvolla sekä Bitcoinin hinnalla louhinnan kannattavuus on laitevalinasta riippuen noin 18 senttiä euroa kWh kohti. Suomessa pörssisähkön keskihinta oli viime vuonna 6,9 senttiä euroa kWh kohti. Tähän tulee lisäksi omakotitalossa asuvalle siirtomaksu sekä sähkövero 2,2 senttiä euroa kWh kohti.

Louhinnasta jäädään siis jo nykylukemmilla runsaasti voitolle omakotiasujille saatavilla sähkön hinnoilla. Kun otamme huomioon syntyvän hukkalämmön, omakotiasujan lämmityskustannukset muuttuvat negatiiviseksi.

Nyt esimerkiksi -3750 euroa vuotuinen lämmitysöljymaksu muuttuu asennuksen jälkeen +2 858,4 euron vuosituloiksi.

Järjestelmän hinta on n 17 000 euroa, josta saadaan työn osuudesta kotitalousvähennys, jolloin loppukustannukseksi jää jäljelle 14 600 euroa. Tästä voidaan saadaan lämmitysalalla lähes ennennäkemätön takaisinmaksuaika ~ 2,3 vuotta!

Kodin lämmityksen tulevaisuus

Bitcoinin käytön yleistyessä ja lämmityskustannusten noustessa on oletettavaa, että vastaavan kaltaiset ratkaisut yleistyvät ajan myötä. Louhinta lämmitys hyödyntää omakotiasujan kukkaroa, Suomen sähköverkkoa sekä pienentää louhinnan hiilijalanjälkeä.

Lähteet:

Sunbit.fi
https://twitter.com/SunbitOy