Japani keskeyttää CBDC-hankkeen

Japani keskeyttää CBDC-hankkeen

Japanin keskuspankki on keskeyttänyt CBDC-pilottihankkeensa, koska se vaatii lisäselvityksiä ja markkinoiden ymmärtämistä.

BoJ harkitsee uudelleen CBDC:tä

Vuonna 2021 Japanin keskuspankki (Bank of Japan, BoJ) oli yksi niistä maailman kansallisista keskuspankeista, jotka leikittelivät ajatuksella hyödyntää digitaalisen valuutan liikettä ja lanseerata oma jenipohjainen keskuspankin digitaalinen valuutta (CBDC). Hanke oli edennyt niin pitkälle, että sen toisen testausvaiheen oli määrä alkaa huhtikuussa 2022. Maisema on kuitenkin muuttunut viime vuodesta, ja ala on kömpinyt läpi karhumarkkinoiden jäätyäkseen kryptotalveen. Tämän seurauksena monet instituutiot ovat vetäytyneet kryptohankkeistaan ja sitoumuksistaan, ja Japanin keskuspankki on yksi niistä. Viranomaiset eivät enää suhtaudu niin suopeasti kryptoalaan. BoJ on väittänyt, että Japanin kansalaisilla on jo käyttökelpoisia vaihtoehtoja digitaaliselle maksamiselle, ja siksi sen on tarkistettava digitaalista jeniä koskevia suunnitelmiaan.

CBDC:lle ei ole toistaiseksi tarvetta

Pankin virkamiehet ovat paljastaneet, että monien edullisten ja tehokkaiden internetpankkipalvelujen ja digitaalisten maksuvälineiden olemassaolon ja laajan käytön vuoksi Japanin kansalaiset eivät yksinkertaisesti tarvitse CBDC:tä. Lisäksi nykyisillä maksupalveluilla on erilaisia merkkisopimuksia ja -yhteyksiä, joiden ansiosta ne voivat tarjota lisäpalveluja. Käyttäjät voivat käyttää näitä välineitä paitsi maksujen suorittamiseen ja varojen siirtämiseen myös saada maksupisteitä, joita voi myöhemmin käyttää ostosten tekemiseen tai maksujen lunastamiseen. Japanin keskuspankin mukaan se ei pysty kilpailemaan tämäntasoisten etuusjärjestelmien kanssa. CBDC-ohjelma ei myöskään saisi sellaista alkuvauhtia, jota se tarvitsisi tarjotakseen kryptovaluuttojen mukanaan tuomien etujen koko kirjon.

Japanissa käteinen on edelleen suosittu maksutapa

Toinen este digitaalisen jenin ohjelmalle on maan korkea käteisen liikkeeseenlaskuaste. Japanin nimellisestä bruttokansantuotteesta 20 prosenttia on sijoitettu käteisen liikkeeseenlaskuun, joten Japanin vanhempi väestöryhmä on edelleen erittäin riippuvainen käteisestä. Koska ikääntyneiden kansalaisten osuus on maailman suurin (noin kolmannes maan väestöstä on yli 65-vuotiaita), maan yleinen käteisriippuvuus on edelleen melko suuri. Lisäksi Japanin pitkään jatkunut alhainen vähittäistalletuskorko (vain 0,001 vuodesta 2017 lähtien) lisää sen jo ennestään korkeaa käteiskäyttöastetta. Tämän seurauksena monet kansalaiset haluavat edelleen pitää käteistä hallussaan sen sijaan, että tallettaisivat sitä pankkitileille, mikä johtaa käteisen hamstraamiseen.


Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin. Sitä ei tarjota tai ole tarkoitettu käytettäväksi oikeudellisena, verotuksellisena, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.

Tämä uutinen on käännetty ja julkaistu Cryptodaily.co.uk luvalla lue tiedote
This news article has been translated and published with permission from Cryptodaily.co.uk
News source:
 https://cryptodaily.co.uk/2022/08/japan-halts-cbdc-project-over-lack-of-interest