Grayscale nimittää ETF-veteraanin auttamaan Bitcoin-ETF lanseerauksessa

Grayscale nimittää ETF-veteraanin auttamaan Bitcoin-ETF lanseerauksessa

Grayscale, maailman johtava omaisuudenhoitaja, on julkistanut tavoitteeseensa muuttaa nykyinen Bitcoin-rahasto, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), Bitcoin-ETF:ksi. Digitaalisen omaisuudenhoitoyhtiön ilmoitti nimittävänsä ETF-veteraanin Dave Lavallen ensimmäiseksi globaaliksi ETF-johtajakseen.

Yli tusina yritystä on jättänyt Bitcoin-ETF-hakemuksen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC), mutta tärkein sääntelyelin ei ole vielä päättänyt mistään hakemuksista. SEC on jo lykännyt päätöstään kolmesta Bitcoin-ETF:stä tähän asti. Vaikka pääasiallista sääntelyelintä ei olekaan saatu selville, Grayscalen toimitusjohtaja Michael Sonnenshein uskoo, että kyse on vain siitä, milloin SEC lopulta hyväksyy kauan odotetun säännellyn Bitcoin-sijoitustuotteen.

Lavalle ei tarjonnut näkemyksiään siitä, milloin hänen mielestään Bitcoin-ETF hyväksytään, mutta sanoi, että se on vain yksi askel ETF:ien evoluutiotikkaiden yläpuolella. Hän sanoi: ”Se on vain yksi askel eteenpäin, ja se on vain yksi askel eteenpäin,

”Bitcoin ETF:n tulo markkinoille ei yksinkertaisesti ole uusi tarina. Se on vain seuraava tarina evoluutiossa. Aloitimme kotimaisten osakkeiden markkinakapasiteettipainotetuilla indeksipohjaisilla tuotteilla. Sitten siirryimme kansainvälisiin osakkeisiin, hyödykkeisiin, korkotuottoihin, korkotuottojen alasektoreihin, vaikeaselkoisempiin alueisiin, kuten rajamarkkinoihin, Euroopan markkinoihin tai Aasian markkinoihin. Joten oikeastaan ajatus Bitcoin-ETF:stä, joka tulee markkinoille, on vain yksi iteraatio tämänkaltaisesta sääntelystä.”

Dave Lavalle

Digitaalisiin varoihin perustuvien sijoitusten kysyntä kasvaa, Grayscale haluaa olla tuotetarjonnan eturintamassa.

SEC-päällikkö Gary Gensler on palauttanut kantansa vahvempaan sääntelypolitiikkaan kryptomarkkinoiden ympärillä. Gensler valotti hiljattain antamassaan haastattelussa myös komission lähestymistapaa Bitcoin ETF:ään ja vihjasi, että vaikka hyväksynnälle ei olekaan varmaa aikataulua, Bitcoin-pohjainen tuote läpäistäisiin tiukoilla säännöillä.

Entinen CFTC:n puheenjohtaja ja nykyinen SEC:n komissaari Hester Pierce ovat myös kehottaneet SEC:tä hyväksymään ETF:n, koska se tarjoaisi markkinoiden suurempaa avoimuutta