Goldman Sachs haluaa olla aktiivisesti mukana spot-Bitcoin ETF:ssä

Goldman Sachs haluaa olla aktiivisesti mukana spot-Bitcoin ETF:ssä

Pankkijätti Goldman Sachs on ilmaissut kiinnostuksensa osallistua BlackRockin ja Grayscalen ehdottamiin spot-Bitcoin ETF-rahastoihin.

Bitcoinin pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) meneillään oleva saaga on saamassa mielenkiintoisen käänteen, sillä raporttien mukaan Goldman Sachs on asettumassa valtuutetuksi ostajaksi (AP) BlackRockin ja Grayscalen esittelemiin Bitcoin-ETF:iin.

Nämä spot-ETF-hakemukset odottavat tällä hetkellä lopullista vihreää valoa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselta (SEC). Jos ne hyväksytään, ne edellyttävät valtuutettuja osallistujia helpottamaan ETF-osuuksien luomista ja lunastamista. Tämä kriittinen tehtävä varmistaa, että ETF-osuuksilla käytävä kauppa vastaa kohde-etuutena olevia varoja ja säilyttää sijoitusvälineen eheyden.

Goldman Sachs tähtää merkittäviin kumppanuuksiin

Viimeaikaisista raporteista käy ilmi, että Goldman Sachs keskittyy strategisesti kumppanuuksiin maailman suurimman omaisuudenhoitajan BlackRockin ja Grayscalen kanssa, joka on merkittävä toimija kryptovaluuttasijoitusten alalla 26 miljardin dollarin Bitcoin Trust -rahastonsa myötä. Valtuutetun osallistujan rooliin pyrkivä Goldman Sachs pyrkii liittymään JPMorgan Chasen kaltaisten rahoitusalan suurten toimijoiden joukkoon ja ilmaisemaan kiinnostuksensa toimia mahdollisten ETF:ien liikkeeseenlaskijoiden AP:nä.

Tämä tilanne ei ole ensimmäinen kerta, kun Goldman Sachs on yhdistetty spot-Bitcoin-ETF:iin. Hashdexin S-1:een 22. joulukuuta tehdyssä muutoksessa Goldman Sachs listattiin ”valtuutetuksi ostajaksi”. Tiedonannossa hahmotettiin Hashdexin jatkuva luomiskorien tarjoaminen tällaisille yhteisöille niiden nettovarallisuusarvoon, jolloin valtuutetut ostajat, kuten Goldman Sachs, voivat myydä osakkeita yleisölle.

BlackRockin ja Grayscalen Bitcoin spot-ETF

Maailman suurin omaisuudenhoitaja BlackRock on jo nimennyt Jane Streetin ja JPMorganin ehdotetun ETF:n valtuutetuiksi osallistujiksi. Joulukuun 29. päivänä tehty hakemus merkitsi SEC:n ilmoittamaa määräaikaa Bitcoin-rahastohakemusten muutoksille. SEC:n jättämien tietojen mukaan BlackRockin spot-ETF:ssä olisi kyse käteisluomisista ja -lunastuksista.

Toisaalta Grayscale on ottamassa omanlaisensa lähestymistavan yrittämällä muuttaa Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) -rahastonsa ETF:ksi. Huolimatta äskettäisestä valitustuomioistuimen voitosta SEC on määrätty harkitsemaan Grayscalen hakemusta uudelleen. Vaikka aiemmin Jane Street ja Virtu Financial on yhdistetty mahdollisiksi valtuutetuiksi osallistujiksi, Grayscalen S-3:een hiljattain tehdyssä muutoksessa ei virallisesti nimetty mitään valtuutettuja osallistujia.

Rahoitusalan suuret toimijat siirtymässä ETF:ään

Goldman Sachsin mahdollinen liittyminen Bitcoin-ETF-tilaan merkitsisi sen tuloa suurten rahoituslaitosten, kuten JPMorganin, BlackRockin, Fidelityn ja BNY Mellonin rinnalle. Siirto korostaa vakiintuneiden rahoitusalan toimijoiden kasvavaa kiinnostusta ja osallistumista kryptovaluuttasijoitusten kehittyvään maisemaan. ETF-saagan edetessä Goldman Sachsin asemoituminen valtuutetuksi osallistujaksi tuo uuden ulottuvuuden perinteisen rahoituksen ja kryptomarkkinoiden vuorovaikutukseen.


Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin. Sitä ei tarjota tai ole tarkoitettu käytettäväksi oikeudellisena, verotuksellisena, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.