Gartnerin raportti: NFT:t vuoden 2021 läpimurtoteknologioiden joukossa

Gartnerin raportti: NFT:t vuoden 2021 läpimurtoteknologioiden joukossa

NFT:t on lisätty 25 teknologiaprofiilin joukkoon Gartnerin tämänvuotisessa kehittyvien teknologioiden hype-syklissä digitaalisten ihmisten ja fysiikkaan perustuvan tekoälyn ohella.

NFT:t hype-käyrän kärjessä

Yhdysvaltalainen konsulttiyritys Gartner julkaisee joka vuosi odotetun luettelon 25 läpimurtoteknologiasta, joilla on merkittävin vaikutus liiketoimintaan ja yhteiskuntaan seuraavan vuosikymmenen aikana. Tänä vuonna NFT:t ovat liittyneet listaan, joka tunnetaan myös nimellä Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, yhdessä muiden teknologisten innovaatioiden, kuten kehittyneen digitalisaation ja tekoälyn, kanssa. Nyt olemme tietysti jo kaikki perehtyneet NFT:n käsitteeseen. Kyseessä on kryptovarallisuus, joka on liitetty reaalimaailman omaisuuteen, kuten digitaaliseen taiteeseen, musiikkiin tai jopa omaisuuteen, omistuksen todentamiseksi tallentamalla asiaankuuluvat tiedot hajautettuun lohkoketjuun.

Hype-syklin ymmärtäminen

Gartner Researchin ”Hype Cycle” -malli on tapa esittää läpimurtoteknologian elinkaaren eri vaiheet. Yritys julkaisee vuosittain ”hype-syklin”, jossa esitellään 25 johtavaa teknologiaa ja niiden elinkaaren vaiheet. Tutkimus- ja sijoitusanalyytikot käyttävät mallia muodostaakseen perustellumman mielipiteen tietyn innovaation mahdollisuuksista.

Gartnerin tutkimuksesta vastaavan varapuheenjohtajan Brian Burken mukaan,

”Läpimurtoteknologioita ilmestyy jatkuvasti, mikä haastaa innovatiivisimmatkin organisaatiot pysymään perässä. Keskittymisesi digitaaliseen liiketoiminnan muutokseen tarkoittaa, että sinun on nopeutettava muutosta ja murrettava näitä teknologioita ympäröivä hype.”

Hype-sykli koostuu vaiheista – Teknologian laukaisu, paisuneiden odotusten huippu, pettymyksen laakso, valaistumisen rinne, tuottavuuden tasanko. Vuoden 2021 osalta NFT:t ovat olleet hype-käyrän korkeimmalla sijalla ylimitoitettujen odotusten huipulla.

Luottamus, kasvu, innovaatio – NFT:t osuvat kaikkiin kolmeen maalipylvääseen.

Vuoden 2021 tärkeimmät teknologiat valittiin kolmen pääteeman – luottamuksen luominen, kasvun kiihdyttäminen ja innovaatio – perusteella. NFT:t ja niiden taustalla oleva teknologia hyödyntävät kaikkia kolmea näistä teemoista.

Liiketoiminnan muutos ei ole mahdollista ilman kestävää liiketoiminnan ydintä, joka voidaan saavuttaa rakentamalla turvallisia ja luotettavia järjestelmiä hyväksi todettujen käytäntöjen pohjalta, jotka ovat myös toistettavissa, skaalautuvia ja innovatiivisia. NFT:iden avulla taustalla oleva lohkoketjuteknologia voi tallentaa tiedot turvallisesti ja muuttumattomasti hajautettuun tietokantaan, jolloin petos- tai varkausmahdollisuudet poistuvat.

NFT:t edistävät myös lohkoketjualan kasvua toimimalla katalysaattoreina. Uusia käyttötapauksia näille rahakkeille ilmaantuu säännöllisesti. Teknologia on siirtymässä digitaalista taidetta pidemmälle ja veistää siirtymää kohti sen integroimista ihmiskokemuksen moniin eri puoliin, jotta sen hiipumisen riskiä voidaan lieventää.

Tämä uutinen on käännetty ja julkaistu Cryptodaily.co.uk luvalla lue tiedote
This news article has been translated and published with permission from Cryptodaily.co.uk

News source: https://www.cryptodaily.co.uk/2021/08/3-themes-surface-in-the-2021-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-like-NFT