Euroopan parlamentti on hylännyt kryptovaluuttoja koskevat lakiehdotukset

Euroopan parlamentti on hylännyt kryptovaluuttoja koskevat lakiehdotukset

Euroopan parlamentti on hylännyt lakiehdotukset, joilla olisi otettu käyttöön kryptovaluuttamarkkinoita koskevia säännöksiä, erityisesti kiistanalaiset lausekkeet, jotka koskevat kryptovaluuttojen louhinnan rajoituksia (proof-of-work, PoW). Äänestys oli tiukka, sillä 32 äänesti vastaan ja 24 puolesta.

Tämä tarkoittaa, että toistaiseksi PoW-konsensusalgoritmiin perustuvia lohkoketjuja, kuten Bitcoinia, voidaan edelleen louhia ja niillä voidaan käydä kauppaa euroalueella ilman erityisiä säännöksiä. Tämä voi tietysti muuttua ajan myötä, kun otetaan huomioon nykyinen geopoliittinen kriisi, johon EU on sotkeutunut Venäjän ja Ukrainan sodan keskellä.

Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta ECON (Economic and Monetary Affairs) hylkäsi digitaalisten varojen markkinoita koskevaan lakiehdotukseen tehdyt tarkistukset, jotka sisälsivät sääntelypuitteet PoW-verkkojen kohdistamiseksi ympäristöön liittyvien huolenaiheiden vuoksi. Jos ehdotus menisi läpi, kaikki kryptokaivostoiminta lohkoketjuissa, jotka vaativat proof-of-work-konsensusalgoritmeja, kiellettäisiin käytännössä.

Jos lakiehdotus menee läpi valiokunnassa, se siirretään laajempaan äänestykseen Euroopan parlamentissa, minkä jälkeen sitä käsitellään kolmikantaneuvotteluissa, joihin osallistuvat Euroopan komissio ja Eurooppa-neuvosto. Jälkimmäinen on jo hyväksynyt oman kryptosääntelykehyksensä vastauksena vaatimuksiin krypton tiukemmista valvontatoimenpiteistä, kun otetaan huomioon globaalin poliittisen talouden vaikea tilanne meneillään olevan Venäjän ja Ukrainan konfliktin keskellä.

MiCA-äänestystä on jo etukäteen lykätty vastaavien säännösten vuoksi, joissa eritellään, miten proof-of-work-louhinta olisi lopetettava niiden ympäristövaikutusten ja ympäristön kestävyysstandardien vuoksi, joilla pyritään vähentämään hiilijalanjälkeä. Koska Euroopan unionissa on 27 jäsenvaltiota, tällaisella ehdotuksella on laaja vaikutus paitsi eurooppalaisiin kryptokuluttajiin myös käyttäjiin maailmanlaajuisesti, jotka saattavat käyttää alueella sijaitsevia kryptosovelluksia ja -alustoja.

Itse ehdotuksessa sanotaan, että kaikkien EU:n jäsenvaltioissa käytettävien ja louhittavien kryptovaluuttojen olisi noudatettava ”ympäristön kestävyyttä koskevia vähimmäisvaatimuksia” ja että niitä kehotettaisiin ”laatimaan ja ylläpitämään vaiheittainen käyttöönottosuunnitelma vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi”.


Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin. Sitä ei tarjota tai ole tarkoitettu käytettäväksi oikeudellisena, verotuksellisena, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.

Tämä uutinen on käännetty ja julkaistu Cryptodaily.co.uk luvalla lue tiedote
This news article has been translated and published with permission from Cryptodaily.co.uk
News source:
https://cryptodaily.co.uk/2022/03/eu-votes-down-crypto-markets-bill-bitcoin-mining-operations-continue