Euroopan komissio ehdottaa uusia rahanpesun vastaisia toimintalinjoja kryptovaluutoille

Euroopan komissio ehdottaa uusia rahanpesun vastaisia toimintalinjoja kryptovaluutoille

Euroopan komissio ehdotti tänään uutta säädöstä, jolla täydennetään nykyisiä rahanpesun vastaisia säännöksiä. Ehdotuksen tarkoituksena on kerätä lisätietoja, jotta voidaan määritellä asiayhteys ja estää rahansiirtojen väärinkäyttö rahanpesutoimintaan komission lainkäyttöalueella.

”EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevia sääntöjä sovelletaan täysimääräisesti kryptovaluuttoihin: kaikkien kryptovarojen palveluntarjoajien on sovellettava EU:n sääntöjä, jotta kryptovaluuttoja [ei käytettäisi] rahanpesuun”,

Euroopan komission ehdotus

Julkaistun ehdotuksen mukaan rahoitusteknologiayritysten sekä kryptopörssien ja kryptolompakkoalustojen olisi vaadittava siirtoja tekeviltä palveluntarjoajilta, että niillä on pääsy siirron lähettäjän nimeen, mukaan lukien tilinumero (kunkin palveluntarjoajan järjestelmään perustuen), missä tili on tehty ja olemassa sekä tarkalleen missä tiliä on käytetty tapahtuman käsittelyyn. Ehdotuksen mukaan vaaditaan myös lähettäjän osoite, virallinen henkilöasiakirjan numero, asiakastunnistenumero tai jopa muita henkilötietoja, jotka voivat antaa perustan tunnistamiselle, kuten syntymäaika ja -paikka.

Lisäksi ehdotuksessa edellytetään tiukkoja menettelyjä puuttuvien tietojen havaitsemiseksi, mahdollisesti automaation ja koneoppimisen avulla laajempien tietokokonaisuuksien osalta. Lisävaatimuksia ehdotetaan sovellettavaksi yli 1 000 euron tilisiirtoihin tai kun tapahtumat tunnistetaan osaksi sarjaa, jonka yhteissumma on yli 1 000 euroa.

”[Ehdotuksessa ehdotetaan, että] jotta maksujärjestelmien ja kryptovarojen siirtopalvelujen tehokkuutta ei heikennettäisi ja jotta tasapainotettaisiin riski, että liiketoimet ajautuvat maan alle liian tiukkojen tunnistamisvaatimusten vuoksi, ja pienten varainsiirtojen mahdollisesti aiheuttama terrorismin uhka”, asiakirjassa todetaan.

Tapauksissa, joissa yli 1 000 euron maksujen sarja näyttää olevan irrallaan toisistaan, maksuyrityksille annetaan ehdotuksessa jonkin verran liikkumavaraa, paitsi jos tarkastelun kohteena olevat tiedot vaikuttavat suoraan ”varojen maksamiseen käteisenä tai nimettömänä sähköisenä rahana” tai jos palveluntarjoaja katsoo tai epäilee, että maksutapahtumien taustalla on mahdollinen petos tai pahansuopa tarkoitus.

Ehdotuksella pyritään myös lisäämään kaikkia finanssitransaktioita koskevia sääntelymenettelyjä, mukaan lukien kryptovaluutoista ja kryptovaluuttoihin liittyvät transaktiot, ehdottamalla yli 10 000 euron ”käteistransaktioiden” kieltämistä. Komissio ehdotti myös uuden rahoitusalan sääntelyviranomaisen, rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (Financial Action Task Force, FATF), perustamista.

”Tänään tehdyillä muutoksilla varmistetaan kryptovarojen, kuten Bitcoinin, siirtojen täydellinen jäljitettävyys ja mahdollistetaan niiden mahdollisen käytön estäminen ja havaitseminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Lisäksi anonyymit kryptovarojen lompakot kielletään, jolloin EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia sääntöjä sovelletaan täysimääräisesti kryptoalaan”, komissio totesi.

Uudet vaatimukset olivat osa neljän lainsäädäntöehdotuksen sarjaa, jotka Euroopan komissio toimitti tarkasteltavaksi. Neljän ehdotuksen tarkoituksena on parantaa liiketoimien turvallisuutta ja luotettavuutta sekä tarjota kontekstisidonnaista tietoa siitä, voivatko tietyt liiketoimet liittyä rahanpesuun tai terrorismin ja/tai rikollisen toiminnan rahoittamiseen.

Tämä uutinen on käännetty ja julkaistu Cryptodaily.co.uk luvalla lue tiedote
This news article has been translated and published with permission from Cryptodaily.co.uk

News source: https://cryptodaily.co.uk/2021/07/European-Commission-Proposes-New-AML-Policies-On-Crypto-Transactions