Euroopan keskuspankin raportti kryptovaluutoista

Euroopan keskuspankin raportti kryptovaluutoista

EKP on tänään julkaissut raportin kryptoihin liittyvistä rahoitusvakausriskeistä. Siinä korostetaan, että jos nykyiset kasvusuuntaukset ja markkinoiden yhdentyminen jatkuvat, kryptovarannot vaikuttavat rahoitusvakauteen.

Raportissa ”Decrypting financial stability risks in crypto-asset markets” luokitellaan krypton havaittuja uhkia, joita krypto tuo yksityissijoittajien turvallisuudelle ja koko euroalueen rahoitusvakaudelle.

Raportissa myönnetään, että kryptojen kysyntä on kasvanut sekä yksityisten että institutionaalisten sijoittajien keskuudessa. Siinä kuitenkin huomautetaan, että vaikka kryptomarkkinoiden osuus koko maailmanlaajuisesta rahoitusjärjestelmästä on vain 1 prosentti, se on silti samankokoinen kuin subprime-luottomarkkinat, jotka romahduttivat rahoitusjärjestelmän vuosina 2008-2009.

Korkeat volatiliteettitasot mainittiin, mutta todettiin, että ne ovat vähentyneet vuosien mittaan.

Kryptojen hyödyllisyys salkkujen hajauttamisessa kyseenalaistettiin, koska viime viikkoina oli havaittu korrelaatio kryptojen ja muiden korkean riskin omaisuuserien välillä.

Raportissa väitettiin, että krypto-omaisuus ei sovellu useimmille yksityissijoittajille, koska se ei ole hyvä arvon säilyttäjä eikä luotettava maksuväline. Raportissa varoitettiin, että sijoittajat voivat menettää ”suuren määrän” tai ”kaikki” sijoittamansa rahat.

Raportissa todettiin, että valtavirran laitoksiin kohdistuva ”tartuntariski” ei ollut toistaiseksi toteutunut, mutta sen todennäköisyys kasvoi ajan mittaan. Myös rahoitusvakausriskit olisivat todennäköisempiä, kun yksityisten digitaalisten varojen kasvu lisääntyisi.

EU:n sääntelyä on kuulemma ehdotettu, mutta se on vielä sopimusvaiheessa. Lisäksi todettiin, että tiedot ja tiedot eivät olleet riittävän selkeitä, jotta rahoitusvakausriskejä olisi voitu arvioida asianmukaisesti.

Muita raportissa esitettyjä huolenaiheita ovat muun muassa kryptovarojen vipuvaikutuksen, kryptolainauksen ja -tuoton sekä uudelleen panttauksen lievä kasvu.

Raportissa todettiin, että krypto-omaisuusmarkkinoiden kehittyessä ne aiheuttavat suurempia riskejä rahoitusvakaudelle. Rahoitusmarkkinoiden ja kryptomarkkinoiden ”keskinäinen kytkeytyneisyys” viestii mahdollisista rahoitusvakausriskeistä, ja lopuksi tuotiin esiin, että on tärkeää ”krypto-omaisuusekosysteemin sääntely- ja tietopuutteiden korjaaminen”.

EKP:n raportti ei sisällä yllätyksiä

Raportin negatiivisuus ei liene ollut odottamatonta, sillä se on yksi nykyisen rahoitusjärjestelmän peruspilareista. EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde sanoi vasta äskettäin julkisesti, että krypto on ”arvoton” ja että Euroopan keskuspankin tuleva digitaalinen valuutta olisi turvallisempi arvosäilö.


Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin. Sitä ei tarjota tai ole tarkoitettu käytettäväksi oikeudellisena, verotuksellisena, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.

Tämä uutinen on käännetty ja julkaistu Cryptodaily.co.uk luvalla lue tiedote
This news article has been translated and published with permission from Cryptodaily.co.uk
News source:
https://cryptodaily.co.uk/2022/05/european-central-bank-has-few-positives-for-crypto-in-new-report