Ethereumin viimeinen askel kohti Proof of Stakea

Ethereumin viimeinen askel kohti Proof of Stakea

Ethereum on onnistuneesti suorittanut yhden kryptohistorian kriittisimmistä testeistä, kun se suoritti viimeisen suunnitellun testin ennen sulautumista, mikä vie sitä lähemmäs Proof-of-Stake-mallin käyttöönottoa, päivitystä, jota se on pyrkinyt saavuttamaan jo vuosia. Päivitystä on pidetty yhtenä kryptohistorian kriittisimmistä tapahtumista.

Viimeinen kenraaliharjoitus

Ethereum on käyttänyt lähes kymmenen vuotta sitten perustamisestaan lähtien paljon kritisoitua Proof-of-Work-konsensusmekanismia, jossa louhijat kilpailevat keskenään monimutkaisten ongelmien ratkaisemisesta ja transaktioiden validoinnista. Tämän lähestymistavan ongelmana on se, että se on erittäin energiaintensiivinen, mikä vaikuttaa merkittävästi ympäristöön.

Älysopimusalusta on kuitenkin pyrkinyt Proof-of-Stake-konsensusmekanismiin, jonka avulla energiaintensiivisestä louhinnasta voitaisiin luopua asteittain. Sen sijaan uudessa menetelmässä validoijat panostaisivat ETH:nsa ja ansaitsisivat oikeuden validoida transaktioita. Proof-of-Stake vaatii paljon vähemmän energiaa, ja sen odotetaan lisäävän Ethereumin transaktioita merkittävästi.

Raporttien mukaan lopullinen testi tapahtui keskiviikkona klo 21:45 ET. Ethereum Foundationin tutkija Ansgar Dietrichs kuvaili testiä onnistuneeksi ja totesi twiitissään, että tämänkaltaisessa kokeilussa olennaisin mittari onnistumiselle on viimeistelyyn kuluvan ajan tarkastelu. Toinen Galaxy Digitalin työntekijä totesi, että vaikka osallistumisprosentti laski yhdistämisen jälkeen, se saattoi johtua ongelmasta yhdessä asiakkaista. Kaiken kaikkiaan yhdistäminen oli kuitenkin onnistunut.

Toki osallistumisprosentti laski, ja näyttää siltä, että yhden asiakkaan kanssa saattoi olla ongelmia, mutta yhdistäminen onnistui. Todennäköisesti tulemme näkemään tällaisia pieniä ongelmia myös mainnetin päivityksen yhteydessä, mutta pääasia on, että Merge toimi.”

Merge tulee käyttöön syyskuussa?

Vaikka sulautumisen ajoituksesta keskustellaan pitkään torstaiksi ajoitetussa Ethereumin ydinkehittäjien kokouksessa. Aiemmat kokoukset ja ohjeistus ovat kuitenkin osoittaneet, että Merge voisi tulla käyttöön jo syyskuun puolivälissä. Ethereumin siirtyminen Proof-of-Stake-järjestelmään on viivästynyt toistuvasti viime vuosina. Ydinkehittäjät ovat myöntäneet, että edistyminen on ollut hidasta, jotta kehitykseen, tutkimukseen ja toteutukseen olisi ollut riittävästi aikaa.

Onnistunut testi

Goerli-testiverkko simuloi keskiviikkona prosessia, joka on identtinen sen kanssa, mitä pääverkko suorittaa, kun se siirtyy Proof-of-Stake-järjestelmään. Goerlin kaltaisten testiverkkojen avulla Ethereumin kehittäjät voivat testata uusia päivityksiä ja tehdä tarvittavia muutoksia ennen niiden käyttöönottoa päälohkoketjussa. Keskiviikon testi osoitti, että siirtyminen Proof-of-Stakeen ja sen validointiprosessiin vähentää merkittävästi energiankulutusta ja todistaa myös, että yhdistymisprosessi toimii.

Josef Je, kehittäjä, joka on aiemmin työskennellyt Ethereum-säätiön kanssa ja joka nykyään pyörittää lupavapaata vertaislainausalustaa, totesi, että Goerlissa toimiva Proof-of-Stake on identtinen sen kanssa, miten Proof-of-Stake toimisi pääverkossa. Ethereum Foundation oli samaa mieltä ja totesi, että Goerli on lähimpänä pääverkkoa oleva iteraatio, ja sillä tulee olemaan ratkaiseva rooli älykkäiden sopimusten vuorovaikutuksessa.

Mahdollisten virheiden etsiminen

Tim Beiko totesi, että testien aikana he tietävät lähes välittömästi, onko koeajo onnistunut vai ei. Tässä tapauksessa Ethereumin kehittäjät pitävät kuitenkin edelleen silmällä mahdollisia ongelmia, joita voi ilmaantua tulevina päivinä. Beiko totesi,

”Haluamme nähdä verkon viimeistelevän ja saavan korkean osallistumisprosentin validoijien keskuudessa ja myös varmistaa, ettemme törmää odottamattomiin vikoihin tai ongelmiin.”

Beikon mukaan osallistumisprosentin seuranta on helpoin mittari onnistumisen arvioimiseksi. Jos kehittäjien määrä vähenee testin aikana, se voi olla merkki ongelmasta. Hän totesi myös, että he voivat myös tarkastella Ethereumin transaktioita ja mitata testin onnistumista, ja totesi, että jos lohkoissa on todellisia transaktioita, testiä pidetään onnistuneena.

”Jos nuo kolme asiaa näyttävät hyvältä, on vielä pitkä lista toissijaisia asioita tarkistettavana, mutta siinä vaiheessa asiat sujuvat hyvin.”

Validointiin vaaditaan 32ETH

Ethereumin kehittäjät ovat testanneet Proof-of-Stakea Beacon Chain -nimisessä rinnakkaisketjussa. Beikon mukaan alkuperäinen ehdotus edellytti validoijilta 1500 ETH:n panostusta järjestelmän käyttämiseksi. Uuden Proof-of-Stake-ehdotuksen mukaan tämä määrä kuitenkin vähenee huomattavasti, vain 32 ETH:iin. Beiko totesi, että vaikka tämä ei olekaan pieni summa, se on paljon helpommin lähestyttävä luku käyttäjille.


Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin. Sitä ei tarjota tai ole tarkoitettu käytettäväksi oikeudellisena, verotuksellisena, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.

Tämä uutinen on käännetty ja julkaistu Cryptodaily.co.uk luvalla lue tiedote
This news article has been translated and published with permission from Cryptodaily.co.uk
News source:
 https://cryptodaily.co.uk/2022/08/ethereum-final-step-towards-mainnet-pos-as-goerli-testnet-merge-goes-live