ConsenSys:n osakkeenomistajat vaativat tilintarkastusta

ConsenSys:n osakkeenomistajat vaativat tilintarkastusta

Osakkeenomistajat ovat esittäneet vaatimuksen usean miljardin dollarin tilintarkastuksesta, jonka tarkoituksena on tutkia väitteet ConsenSysin hallituksen jäsenten vakavista väärinkäytöksistä.

Entiset työntekijät väittävät, että North Star -hanketta on rikottu

Pyynnön on jättänyt 35 entisen työntekijän ryhmä, joka edustaa yli 50 prosenttia kaikista tiedossa olevista ConsenSys AG:n (CAG) osakkeenomistajista, väittäen, että hallitus on laiminlyönyt luottamustehtävänsä. Jätetty tarkastuspyyntö perustuu Sveitsin lakisääteisten velvoitteiden 697 a §:n ja sitä seuraavien pykälien säännöksiin.

Sääntöjenvastaisuudet liittyvät pääasiassa koodinimellä ”Project North Star” tunnettuun projektiin, johon kuuluu olennaisen henkisen omaisuuden ja tytäryhtiöiden laiton siirto CAG:ltä vastaperustetulle yritykselle ConseSys Software Incorporatedille (CSI). Tässä liiketoimessa vaihdettiin myös 10 prosentin omistusosuus CSI:stä ja kuitattiin perustaja Joseph Lubinin 39 miljoonan dollarin laina. Koska Lubin oli molempien yhtiöiden enemmistöosakas, tämä kauppa hyödytti häntä henkilökohtaisesti, ja vähemmistöosakkaat kärsivät tappiota. Hankkeessa sekä Joseph Lubin että Frithjof Weinert toimivat sekä CAG:n että CSI:n johtajina, mitä pidetään pätemättömänä ja mikä vaatii erityistutkimuksia Sveitsin lain mukaan. Kaksoisedustus mitätöi varojen siirron CAG:ltä CSI:lle sekä Sveitsin että Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaan.

Varojen siirto osakkeenomistajien tietämättä

Kyseessä oleviin varoihin kuuluu tuotteita, kuten Infura, MetaMask, Truffle, PagaSys, Codefi, sekä tytäryhtiöitä Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Australiassa ja Hongkongissa. Kaikkien siirrettyjen varojen kokonaisarvoksi on arvioitu noin 46,6 miljoonaa dollaria.

CAG:n tiedottaja kiisti osakkeenomistajien väitteet ja totesi seuraavaa,

”[ConsenSys] Mesh kiistää oikeuskanteen taustalla olevat väitteet sekä ne, jotka sisältyvät asiallisesti epätarkkaan lehdistötiedotteeseen, jonka yksi entisistä työntekijöistä oli itse laatinut, Mesh odottaa voivansa virallisesti kiistää väitteet ja syytökset sveitsiläisissä tuomioistuimissa.”

Osakkeenomistajat pidettiin pimennossa

Viivästyneet vuosittaiset yhtiökokoukset pitivät vähemmistöosakkaat pimennossa tämän henkisen omaisuuden siirrosta. Weinertiä ei myöskään koskaan valittu uudelleen hallitukseen viivästyneiden aikataulujen vuoksi. Siksi hänen valtuutuksensa Project North Star -kaupalle katsotaan oikeudellisesti pätemättömäksi. Osakkeenomistajat ovat myös väittäneet, että kaikki hankkeeseen liittyvät tietopyynnöt evättiin yli vuoden ajan, kunnes vähemmistöosakkeenomistajat alkoivat hakeutua oikeusteitse oikeuksiensa toteuttamiseksi. Tämän jälkeen johtajat alkoivat vähentää henkilöstön määrää 1 200:sta vuonna 2017 vaivaisiin 30:een vuoteen 2022 mennessä. Osakkeenomistajat ovat väittäneet, että North Star -hanke rikkoo suoraan johtajien velvollisuutta toimia CAG:n edun mukaisesti. Osakkeenomistajat taistelevat parhaillaan sen puolesta, että teollis- ja tekijänoikeudet palautetaan CAG:lle. He hakevat tilintarkastusta Sveitsin tuomioistuinjärjestelmän kautta.


Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin. Sitä ei tarjota tai ole tarkoitettu käytettäväksi oikeudellisena, verotuksellisena, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.

Tämä uutinen on käännetty ja julkaistu Cryptodaily.co.uk luvalla lue tiedote
This news article has been translated and published with permission from Cryptodaily.co.uk
News source:
https://cryptodaily.co.uk/2022/03/crypto-company-consensys-under-fire-shareholders-demand-audit