Coinmotion korkotilin varannot vaarassa

Coinmotion korkotilin varannot vaarassa

Suomalaisella Ylilauta keskustelupalstalla on julkaistu vain osalle Coinmotion käyttäjistä lähettämä tiedote. Alla kopio kyseisestä tiedotteesta. Kryptouutiset ei vastaa tiedotteen paikkansapitävyydestä!


Coinmotion Oy tiedotti 22.11.2022, että se keskeyttää Tesseract Group Oy:n korkotilipalvelun mahdollistamisen.

Tesseractin antamien tietojen perusteella Tesseractin korkotilipalvelussa on syntynyt luottotappioita, joiden seurauksena Tesseract on menettänyt loppukäyttäjien korkotilipalvelussa olevia pääomia. Yksittäisen loppukäyttäjän kärsimän tappion määrä ei vielä ole täysin varmuudella tiedossa, mutta Tesseractin antamien tietojen mukaan tappio tulee olemaan merkittävä ja vaihtelemaan virtuaalivaluuttakohtaisesti.Coinmotion informoi korkotilipalvelun käyttäjiä heti, kun lisätietoa on saatavilla.

Tesseract on ilmoittanut Coinmotionille luottotappioiden aiheutuneen Tesseractin korkotilipalveluun normaalisti liittyvistä riskeistä. Tesseractin mukaan kyseiset tappiot perustuvat kahteen luottotappiotapahtumaan, joista ensimmäinen tapahtui kesäkuussa 2022 ja jälkimmäinen marraskuussa 2022.

Coinmotion on saanut ensimmäistä kertaa tiedon mahdollisista luottotappiotapahtumista 11.11.2022. Coinmotion on välittömästi tiedon saatuaan (11.11.2022) estänyt korkotilikäyttäjien uudet talletukset Tesseractin korkotilipalveluun Coinmotion-alustan kautta ja aloittanut asian laaja-alaisen selvitysprosessin.

Selvitysprosessin perusteella Coinmotion nostaa esiin seuraavat Tesseractin korkotilipalveluun liittyvät asiat:
Tesseract ilmoitti kesäkuussa tapahtuneista luottotappioista vasta 11.11.2022. Tesseract on jatkanut korkotilipalvelunsa tarjoamista normaalisti 11.11. asti ja on mahdollistanut ja prosessoinut täysimääräisesti nostot sekä uudet talletukset korkotilipalveluunsa.
Kesäkuun luottotappiotapahtumaan johtaneet lainapositiot eivät olleet ylivakuudellisia. Tesseract on mm. omalla sivustollaan julkaisemassa markkinointimateriaalissa ilmoittanut suojaavansa sijoittajia ylivakuudellisilla lainapositioilla. Kesäkuussa tapahtuneessa luottotappiossa vakuuspositio oli alivakuudellinen, marraskuussa se oli ylivakuudellinen. Tesseractin Coinmotionille antamien tietojen perusteella Tesseractilla ei ole toistaiseksi pääsyä marraskuun luottotappiotapahtumaan liittyviin vakuuksiin.
Tesseract ei ole käyttänyt hyväksyttyjä vastapuolia. Osana Coinmotionin ja Tesseractin välistä yhteistyötä, Coinmotionin on tullut erikseen hyväksyä Tesseractin käyttämät vastapuolet Coinmotionin kautta mahdollistettavissa korkotilipalveluissa. Kummankaan luottotappiotapahtuman takana olleet tahot eivät ole olleet Coinmotionin hyväksymien vastapuolien listalla.
Coinmotion on ollut yhteydessä Finanssivalvontaan, tulee jatkamaan selvitysprosessia ja analysoi tällä hetkellä mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Nostojen prosessoinnissa on ollut viivettä
Asiakaskohtaisia tappioita koskevien laskelmien loppuunsaattamiseksi, Tesseract prosessoi tällä hetkellä korkotilipalvelusta tehtyjä nostopyyntöjä mahdollisesti viiveellä. Coinmotion tulee informoimaan korkotilipalvelun käyttäjiä Tesseractin laskelmien ja toimenpiteiden edistyessä.

Coinmotionin omassa palvelussa olevat asiakasvarat ovat turvassa
Haluamme painottaa, että korkotilipalveluun kohdistuvat haasteet ja epäselvyydet liittyvät vain Tesseractin hallussa oleviin korkotilipalvelun asiakasvaroihin. Coinmotionin hallinnassa olevat varat ovat 100%:sti turvassa. Coinmotionin hallussa olevat asiakasvarat pidetään lain edellyttämällä tavalla erillään sen omista varoista ja Coinmotionin säilytyksessä olevista kryptovaroista 98% on kylmälompakoissa.

Coinmotionilla on yhteensä noin 100 000 asiakasta, joista Tesseractin korkotilipalvelua on käyttänyt noin 3000 asiakasta.

Coinmotionin ja Tesseractin välisestä yhteistyöstä
Coinmotion on vuonna 2019 esittänyt Finanssivalvonnalle Tesseractin korkotilipalvelun mahdollistamisen Coinmotion-alustan kautta. Coinmotion on mahdollistanut Tesseractin korkotilipalveluun pääsyn alustansa kautta vuodesta 2020 alkaen.

Keskeinen syy yhteistyöhön Tesseractin kanssa on ollut Tesseractin regulatorinen status Suomen Finanssivalvonnan valvonnassa olevana rekisteröitynä virtuaalivaluutan tarjoajana. Virtuaalivaluutan tarjoajia sääntelee laki virtuaalivaluutan tarjoajista, joka mm. edellyttää virtuaalivaluutan tarjoajaa suojaamaan asiakasvaransa ja antamaan markkinoinnissaan kaikki ne tiedot, joilla saattaa olla merkitystä asiakkaan sijoituspäätöksen kannalta.

Coinmotion on myös itse sijoittanut omia varojaan Tesseractin korkotilipalveluun noin 425 000 euron arvosta ja tulee muiden sijoittajien tavoin kärsimään menetyksiä nyt paljastuneen tilanteen seurauksena. Korkotilipalveluun sijoitettujen omien varojen menettäminen ei aiheuta riskiä Coinmotionin omalle vakavaraisuudelle.

Coinmotionilla ei ole kaikkea tarvittavaa tietoa hallussaan, jotta se voisi itsenäisesti muodostaa tyhjentävän kokonaiskäsityksen tilanteesta eikä se pysty itsenäisesti verifioimaan Tesseractin sille antamia tietoja tai lukuja. Coinmotion on syvästi pahoillaan siitä, että Tesseractin korkotilipalveluun liittyviä riskejä on realisoitunut kryptovaluuttasektorin koko historian vaikeimman vuoden aikana.

Tulemme olemaan yhteydessä korkotilipalvelun käyttäjiin heti kun saamme lisätietoa aiheesta. Voit myös olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Tässä tiedotteessa annetut tiedot perustuvat Coinmotionin Tesseractilta saamiin tietoihin ja Coinmotionin hallussa muutoin oleviin tietoihin tiedotteen julkaisuhetkellä.