Brasilian edustajainhuone hyväksyy lakiesityksen kryptovaluuttojen sääntelystä

Brasilian edustajainhuone hyväksyy lakiesityksen kryptovaluuttojen sääntelystä

Brasilian edustajainhuone hyväksyi keskiviikkona lakiehdotuksen Bitcoinin kaltaisten kryptovaluuttojen sääntelystä. Lakiehdotuksesta oli keskusteltu jo jonkin aikaa, ja sen laati liittovaltion edustaja Aureo Ribeiro.

Lakiesitys hyväksyttiin sen jälkeen, kun kansanedustajat hyväksyivät pyynnön mennä täysistuntoon kiireellisesti. Lakiesityksen mukaan Brasiliassa kryptoalalla toimivien yritysten on nyt lähetettävä lisätietoja viranomaisille.

Hätäinen lakiesitys?

Kansanedustajat olivat jättäneet pyynnön, että lakiehdotuksesta äänestettäisiin kiireellisesti täysistunnossa, mitä pidettiin yrityksenä kiirehtiä lakiehdotusta. Lakiehdotuksesta äänestettiin ja se hyväksyttiin keskiviikkona, jolloin BTC-sääntely otettiin esityslistalle. Toisaalta PSDB ja NOVO-puolue pyysivät lakiesityksen poistamista esityslistalta, ja liittovaltion edustaja Paulo Ganine (NOVO-RJ) käytti puheenvuoron kritisoidakseen jyrkästi hätäisesti paheksuttua lakiehdotusta ja esitti samalla pyynnön äänestyksen poistamiseksi esityslistalta.

Brasilian kryptoala on erittäin lupaava

Varapresidentti Ganine totesi, että Brasilian kryptoala on erittäin lupaava ja että maan kansalaisia on kannustettava osallistumaan markkinoille. PSDB tuki NOVO-puoluetta, joka huomautti, että asetuksesta on keskusteltava.

Oikeudellisen ja taloudellisen kehyksen luominen

Lakiehdotuksen laatija Aureo Ribeiro totesi, että lakiehdotuksessa ei ole mitään uutta. Hän sanoi myös uskovansa, että lakiesitys luo oikeudelliset ja taloudelliset puitteet, jotka voivat houkutella ulkomaisia investointeja Brasiliaan.

Hän viittasi myös Cabo Frion tapaukseen korostaakseen Bitcoinin kaltaisten kryptovaluuttojen sääntelyn tärkeyttä. Hän totesi edelleen puheessaan,

”Meidän on pidettävä huolta näistä markkinoista ja sijoittajista. Äänestämme sääntelyä vapaan lain puolesta. Se, joka haluaa luoda rahoituspyramidin, saa rangaistuksen.”

Tuleva tie

Lakiehdotusta ei vedetty takaisin, sillä 308 ääntä äänesti peruuttamista vastaan ja vain 40 puolesta. Kansanedustaja Expedito Netto (PSD-RO) esitti kiitoksensa niille jäsenille, jotka pitivät lakiehdotuksen esityslistalla, ja totesi, että lakiehdotuksen hyväksyminen oli kriittinen hetki. Hän sanoi myös, että hän uskoo vakaasti kryptovaluuttoihin ja investointien tuomiseen alalle, ja korosti, että säännöt ja puitteet vain vahvistaisivat alaa.

Hän totesi myös uskovansa, että keskuspankki säätelisi kryptomarkkinoita ja toimeenpanovalta huolehtisi lakiesityksen täytäntöönpanosta.

”Meidän on annettava turvaa niille, jotka uskovat virtuaalivaluuttoihin, mutta lopetettava muun muassa taskuvarkaudet ja rikokset, kuten rahanpesu. Maamme ei ole banaani, se on vakavasti otettava, ja me säädämme asiasta lainsäädäntöä.”

Lakiesitys lähetetään nyt liittovaltion senaattiin, jossa siitä keskustellaan, ja jos se hyväksytään, se lähetetään presidentille presidentin hyväksyntää varten.

Brasilia kääntyy kohti kryptovaluuttoja

Brasiliassa on tapahtunut merkittävää kehitystä kryptoalalla. Maa tutkii mahdollisuutta antaa brasilialaisille työntekijöille mahdollisuus saada palkka kryptovaluuttoina, jos he niin haluavat. Juuri tätä koskeva lakiesitys on jätetty edustajainhuoneen hallitukselle.

Myös Visa on ilmoittanut suunnitelmistaan ottaa käyttöön lukuisia kryptoihin liittyviä palveluja maan pankkialustoilla. Ilmoituksen teki Visan Brasiliassa uusista liiketoiminnoista vastaava varapuheenjohtaja Eduardo Abreu.


Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin. Sitä ei tarjota tai ole tarkoitettu käytettäväksi oikeudellisena, verotuksellisena, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.

Tämä uutinen on käännetty ja julkaistu Cryptodaily.co.uk luvalla lue tiedote
This news article has been translated and published with permission from Cryptodaily.co.uk
News source:
https://cryptodaily.co.uk/2021/12/brazil-house-of-representatives-approves-bill-to-regulate-cryptocurrencies